Go to AVIVA METHOD Information Center

סיפורי הצלחה

סיפורי ההצלחה של שיטת אביבה הם סיפורים של התמדה, נחישות ואמונה - אמונה בדרך, בהכוונה, בהשגחה עליונה ובעיקר, אמונה של נשים נחושות וחזקות, בעצמן וכוחות הנפש והגוף שלהן.


"לרופאים היה רק פתרון אחד: הורמונים"שתי אחיות. מדריכה אחת"הרופאים התייאשו ממני מהר מידי""אם תצליחי להיכנס להיריון מביצית שלך, זה יהיה לא פחות מנס"תרגלתי גם עם הנפש - סיפור ההריון של יסמין"בזכות שיטת אביבה, יש לי עוד ילדה!""הייתי סקפטית, אבל לא היה לי מה להפסיד""הרגשתי שאני יכולה להשפיע, לקחת חלק פעיל בתהליך""חובה לבדוק גם דרכים אחרות"
"חמישה רופאים שונים אמרו לי שאין סיכוי"
"חשבתי שבשחלות פוליציסטיות מטפלים רק כשרוצים הריון
"כשהבנתי שהכל תלוי בי, ניצחתי!"
"לעבוד עם הגוף ולא לעבוד על הגוף"
"סוף-סוף מישהו אמר לי שיש גם דרך אחרת"
"עקרות הלכתית" אינה גזירה משמים
"קרן אור באפילה"
אמא טבע עושה את שלה
ארבע שנים, שלוש שיטות, תינוקת אחת
'גם אם זו הרכבת האחרונה, נתפוס אותה'
גם מהתהומות העמוקים ביותר אפשר לעלות
היום אני פרסומת לאושר, בצבעים עזים
הנתונים הראו שאין לי סיכוי להיכנס להריון
הרגשתי שנפל לי גרזן על הראש..
לתרגל מתוך הנאה, ולא כי צריך
מאלופת ג'ודו למדריכת שיטת אביבה
מזל שבפוע"ה ידעו...
מי מפחד(ת) משחלות פוליציסטיות
שני פסים במקלון... - הסיפור של יעל וארזשיטת אביבה: אימון תנועתי לשיפור הפוריות, להסדרת המחזור וגיל המעבר באופן טבעי.
פותח ע"י פלוטו מקבוצת ATP בניית אתרים